Hạnh Các Thánh Tháng 1

Ngày 2 Tháng 1: Thánh Basiliô và Thánh Grêgôriô (329-379)

Sinh hạ tại Cêsarê Capadoce (Tiểu Á) trong một gia đình có nhiều thánh: cha, mẹ, chị, hai em mà danh tiếng hơn cả là thánh Grêgôriô ở Nysse. Người tốt nghiệp tại Nhã Điển, được gặp một đồng hương là Thánh Grê-gôriô ở Na-zianze, hai người kết nghĩa thân và sau này cùng nên thánh và được mừng cùng ngày. Cùng một số bạn, người lỉa bỏ thế gian, lui về lập một tu viện gần Cêsarê. Người tổ chức một lối tu trì rất quân bằng, nên bộ luật rất thời danh của Người có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống đan viện Đông phương và Tây phương (Thánh Bênêđitô).

Từ năm 365, thánh nhân ảnh hưởng dần vào việc đã phá lạc giáo Arius, lạc giáo được sự che chở của Hoàng đế Valens. Năm 370, được bổ nhiệm Giám mục Cêsarê, thánh nhân phải đương đầu với Hoàng đế người bảo trợ lạc giáo và bắt bớ những ai chống đối.

Trong các tác phẩm Thần học rất nhiều của Người, tác phẩm về Chúa Thánh Thần gây ảnh hưởng của người được Giáo hội Đông phương còn cử hành ngày nay, trong các ngày Chúa nhật mùa chay, ngày vọng Phục sinh và ngày lễ thánh Basiliô. Người cũng được lịch sử gọi là Basiliô cả, với em của người là Grêgôgiô ở Nysse và bạn của người là Grêgôriô ở Naziane, ba vị trở thành những giáo phụ Hy lạp của Giáo hội thuộc nhóm các Giáo phụ gốc Cappadocê.

Có 15 vị thánh mang tên là Basiliô trong số có thân phụ của thánh nhân là Basiliô cổ nhân.

Lễ kính: 2 tháng 1.